2010-01-19 Skattepengar och subventioner till brottslingar

Skriven av Super User den . Publicerad i Dagens Ralph!

Skattepengar och subventioner till brottslingar    2010-01-19

För någon vecka sedan kunde ni läsare se en skrivelse till Arbetsförmedlingens chef i länet där jag återigen begärde att få ut handlingar om vilka stöd som Thomas Östenssons olika företag fått de senaste fem åren.
En tidigare begäran om uppgifter avslogs av AF:s chef i länet, Christina Storm Wiklander.
Det avslaget överklagades till Kammarrätten som biföll avslaget.
Men eftersom det sedan dess tillkommit nya uppgifter, dvs att Östensson nu åtalats för grova skatte och bokföringsbrott i konkursade bolag som AF gett olika stöd begärde jag med hänvisning till detta ut handlingar på nytt.
Christina Storm Wiklander svarade igår på denna begäran med ett kort brev, ”Arbetsförmedlingen hänvisar till tidigare beslut per 2009-09-30, då inget nytt framkommit i detta ärende. Vi hänvisar till bifogad beslutskopia.”
Det måste väl bara vara AF:s chef som tycker att inget nytt framkommit.
AF har alltså gett och ger en känd dömd och nu på nytt åtalad ekobrottsling olika former av stöd.
Med hänvisning till sekretessregler som är ägnade att skydda seriösa företagare mörkar man sitt spridande av skattepengar till en känd brottsling.
Det hela är naturligtvis skandal.
På många sätt.
Det är en skandal att AF och dess chef inte själva reagerat och dragit in stöden till Östenssons skumraskföretag.
Det är en skandal att regelverket tillåter AF att ge en företagare vars affärside är att strunta i skatter och avgifter och försätta sina företag i konkurs skattepengar och dessutom skydda honom från granskning.
Att gränsla regelverket och anse att en ny ansökan inte är en ny ansökan om att utfå handling är också märkligt. Kanske Justitieombudsmannen ska påminna AF:s chef i länet vilka regler hon och myndigheten faktiskt har att arbeta utefter?
Men mest är det kanske en skandal att våra lokala medier inte granskar vare sig Östensson, AF eller turerna kring Christina Storm Wiklanders hårdnackade skyddande av brottsling.
Med färskt minne från när ÖP ägnade helsidor, löpsedlar och veckor åt att publicera uppgifter från en person om att jag skulle lurat Länsstyrelsen på 35 000 kr. Något som efter utredning las ner av åklagare är det naturligtvis märkligt med den ekande tystnad som råder i länet när en skumraskfigur som ger ut tidning, driver smslånebolag samt fungerar som mentor åt UF företagare återigen blir åtalad för grov ekonomisk brottslighet.
Men det är klart, det går åt mycket tungt journalistiskt grävande till att på gågatan utreda hur folk klär sig när det är kallt. Om de tvättar sina nya jeans innan de tar på sig dom, eller huruvida de skänker pengar till offren för jordbävningen på Haiti.
Våra lokala tryckta medier består idag huvudsakligen av textmassor. Ointressant utfyllnad där det intressantaste ofta är debattartiklar eller insändare av ickejournalister.
Radio Jämtland är idag ett så svart hål i etervärlden att stationen likt en kollapsad stjärna suger in allt i omvärlden.
Något som den sedan också tyvärr spottar ut som störningar i P4.
När dagens bästa radioinslag är en felringning i morgonprogrammet Väckarklockan då kanske den ledning som i alla fall måste finnas på papperet bör fundera över framtiden.

Ralph Rentzsch